Prijava rođenja djeteta radi upisa u matičnu knjigu rođenih

 

Roditelji, s legalnim boravkom u Kraljevini Norveškoj/Republici Island, trebaju čitko popuniti formular za prijavu rođenja djeteta, te ga dostaviti na adresu Ambasade BiH.

Uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za prijavu rođenja (bez prepravki), treba dostaviti sljedeće dokumente:

1. Fotokopije (druge i treće stranice) važećih BiH pasoša roditelja,   

2. Višejezični rodni list (Fødselsattest - Birth Certificate), sa ”Apostille” potvrdom od strane Statsforvalteren - County governor (u Norveškoj) odnosno Ministarstva inostranih poslova (u Republici Island), ne stariji od šest mjeseci od datuma izdavanja,

3. Prevod višejezičnog (međunarodnog) rodnog lista ili običnog rodnog lista od strane ovlašćenog sudskog prevodioca,      

4. Dokaz o prebivalištu oba roditelja ili jednog roditelja u BiH, što može biti bilo ovjerena fotokopija zahtjeva za prijavu - odjavu prebivališta u BiH: formular PBA-1 ili ovjerena fotokopija lične karte koju je izdao nadležni organ nakon 2003. godine, te

5. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

Pri snabdjevanju dokumenata iz Norveške sa “Apostille“ potvrdom (od strane Statsforvalteren - County governor) postoji mogućnost da prije toga iste treba snabdjeti sa klauzulom originalnosti (Presented as an original document) kod javnog bilježnika (Notarius Publicus)! Pri snabdjevanju prevoda učinjenih u Norveškoj sa “Apostille“ potvrdom (od strane Statsforvalteren) potrebno je da se prethodno na istom certifikuje potpis ovlašćenog prevodioca (Government Authorized Translator) kod javnog bilježnika (Notarius Publicus)!