Konzularne usluge

 Konzularne usluge obuhvataju:

 • izdavanje putnih isprava (pasoša/putovnica i putnih listova),
 • ovjere potpisa na ispravama (npr: izjavama, potvrdama/izjavama o životu, saglasnostima, punomoćjima, nasljedničkim izjavama),
 • ovjere prepisa ili fotokopija,
 • razmatranje molbi i drugih podnesaka,
 • izdavanje potvrda o boravku u inostranstvu,
 • oglasavanje pasoša nevažećim,
 • izdavanje sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka iz Norveške/Islanda u BiH,
 • izdavanje tranzitnih sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka preko teritorije BiH,
 • sastavljanje testamenta/oporuke,
 • ovjere potpisa na zahtjevima: za prijem u državljanstvo BiH i za otpust iz drzavljanstva BiH, te na izjavama o odricanju od državljanstva za osobe koje podnesu zahtjev za prijem u državljanstvo države van područja bivse SFRJ,
 • izdavanje viza strancima koji trenutno legalno borave u Norveskoj/Islandu, a drzavljani su zemlje za koju se trazi viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu,
 • primanje prijava o zakljucenju braka, o rodjenju djece u i o smrti lica radi upisa u maticne knjige,
 • primanje zahtjeva za odredjivanje jedinstvenog maticnog broja gradjana (JMB) za drzavljane BiH koji borave u Norveskoj,
 • medjunarodnu pravnu pomoc drzavljanima BiH koji borave u Norveskoj.
 • posjete državljanima BiH koji su lišeni slobode na njihov izričit zahtjev zahtjev,
 • pravnu pomoć i posjete pacijentima na njihov izričit zahtjev, itd.

Detaljne informacije