Potvrda o boravku u Norveškoj / Islandu

 

Potvrda o boravku u Norveškoj/Islandu se izdaje u svrhu: regulisanja isplate penzije i podnošenja zahtjeva za penzionisanje i ostvarivanja prava na carinske povlastice.

Za potvrdu o boravku u vezi regulisanja isplate penzije u inostranstvo i podnošenja zahtjeva za penzionisanje uz zahtjev treba dostaviti sljedeće dokumente:
• kopiju 2. i 3. stranice  važećeg pasoša BiH,
• dokaz o datumu ulaska u Norvesku/Island,
• kopiju dokaza o legalnom boravku u Norveškoj/Islandu
• dokaz dokaz o uplati konzularne takse na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na račun 6030.05.73897. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

Za potvrdu o boravku u svrhu ostvarivanja prava na carinske povlastice prilikom definitivnog povratka iz inostranstva lica/porodice (koje-a je boravilo-a u inostranstvu u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci, odnosno najmanje 12 mjeseci s pekidima u vremenskom periodu od 4 godine), potrebno je uz zahtjev dostaviti sljedece dokumente:
• kopije 2. i 3. stranice  vazecih pasosa podnosioca zahtjeva i BiH onih osoba koje sa podnosiocem premjestaju boravak iz inostranstva u BiH,
potvrda od nadlezne sluzbe za strance o vremenu ukupnog boravka,
odjavnica boravka nadlezne sluzbe za strance iz koje je vidljivo da se lice/porodica zaista vraca u BiH,
izjava podnosioca zahtjeva o clanovima porodice koji zajedno sa podnosiocem premjestaju boravak iz inostranstva u BiH,
• dokaz dokaz o uplati konzularne takse na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na račun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

Robe oslobođene plaćanja carine su: lična imovina, licni prtljag i robe nekomercijalnog karaktera (isključivo namijenjene za ličnu upotrebu članova porodice ili za poklone), koje u posjedu povratnika duže od šest mjeseci.