Putni list

 

Uz zahtjev za izdavanje putnog lista potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

1. dokaz da se JMB podnosioca zahtjeva nalazi u Bazi civilnog registra ,što može biti bilo: lična karta izdata nakon 2003. godine, potvrda o određenom JMB (JMB-2), obavještenje o poništenom-zamjenjenom JMB (JMB-5), obavještenje da je lice uvedeno u evidenciju prebivališta-boravišta (PBA-3) ili uvjerenje Ambasade BiH da je lokalni MUP evidentirao/odredio JMB.

2. pasoš BiH (original, ne kopija) izdat od nadležnih organa u BiH ili DKP BiH u inostranstvu, s tim da osobe koje ne posjeduju važeći pasoš BiH kao dokaz o identitetu mogu priložiti jedan od sljedećih dokumenata: pasoš BiH, lična karta BiH,  vozačka dozvola BiH, odnosno neki identifikacioni dokument izdat od strane nadležnih organa Kraljevine Norveške.
Osobe mlađe od 18 godina uz zahtjev za putni list obavezno prilažu i:
a) saglasnost oba roditelja na kojoj su potpisi od oba roditelja ovjereni od strane javnog bilježnika (Notarius Publicus). Ako je jednom roditelju povjereno starateljstvo ili ako jedan od roditelja nije u životu, potrebno je dostaviti dokaz o tome (pravosnažno sudsko rješenje iz BiH, odnosno izvod iz matične knjige umrlih iz BiH za umrlog roditelja). Ako roditelji nisu u životu saglasnost daju staratelji, odnosno staratelj po pravosnažnom rješenju nadležnog organa. Ako zahtjev podnosi usvojitelj djeteta potrebno je dostaviti pravosnažno rješenje nedležnog organa iz BiH o usvojenju djeteta. Ukoliko se zahtjev za izdavanje putog lista predaje lično onda jedan roditelj predaje zahtjev, a drugi roditelj preuzima novoizdati putni list.
b) kopije druge i treće stranice pasoša od oba roditelja, jer je podnosilac zahtjeva maloljetna osoba 

3. uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest mjeseci od datuma izdavanja, koje se dobija kod matičara u mjestu rođenja ili u mjestu upisa u knjigu državljana,

4. izvod iz matične knjige rođenih iz BiH, koji se dobija kod matičara u mjestu rođenja ili u mjestu upisa osobe koja je rođena u inostranstvu, sa upisanim JMB

5. jedna fotografija u boji, širine 35 mm i visine 45 mm,  visine glave 31 mm - 35 mm, čija je pozadina svijetla i jednobojna, bez sjena, koja vjerno odražava crte osobe od vrha brade do početka linije rasta kose te lijevu i desnu polovinu lica. Lice mora biti oštro, s dovoljno kontrasta i jasno, te ravnomjerno osvjetljeno, bez sjena ili odsjaja. Osoba mora imati neutralan izraz lica i zatvorena usta. Oči moraju biti otvorene i jasno vidljive i ne smije ih prekrivati kosa, rub stakala ili okvir naočala, s pogledom direktno u fotoaparat (ne profil ili poluprofil). Pokrivala za glavu nisu dozvoljena, s tim da se izuzeci odobravaju iz vjerskih razloga, a u tom slučaju lice mora biti prepoznatljivo od donjeg ruba brade do vrha čela. Fotografija ne smije biti iz automata, niti starija od šest mjeseci. Na poleđini fotografije napisati ime i datum rođenja osobe - ne oštećujući je. Fotografiju ne spajati, niti je lijepiti. 

6. dokaz o legalnom boravku (ako postoji) u Norveškoj/Islandu - može biti: a) Residence Permit Card Norveške/Islanda ili b) pasoš Norveške/Islanda. 

7. potvrda od najbliže stanice policije Kraljevine Norveške/Islanda o nestanku (krađi, gubitku) ili uništenju pasoša

8. zahtjev DKP BiH Oslo u vezi nestanka pasoša i prijava nestanka (krađe, gubitka) pasoša (obrazac GPI-2)

9. dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na račun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge..

Napomena:
- Putni list se izdaje samo u posebno hitnim slučajevima
- Putni list služi samo za putovanje iz inostranstva u BiH (jedan smjer)
- Putni list se izdaje s rokom važnosti od najviše 30  (trideset) dana