Molbe i drugi podnesci

 

Ako podnosilac zahtjeva ima potrebu da dobije odgovor na neko drugo pitanje, potrebno je da se na adresu Ambasade BiH dostavi sljedeće:

1. uredno napisana i potpisana molba ili drugi podnesak, s poštanskom adresom i brojem telefona

2. dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na racun 6030.05.73897. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

 

Ako podnosilac zahtjeva nije u mogućnosti da lično ili putem punomoćnika iz BiH pribavi izvode iz matičnih knjiga, onda može podnijeti molbu za pribavljanje istih. U tom slučaju na adresu Ambasade BiH se dostavlja:

1. čitko popunjena i potpisana molba za pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga iz BiH, uz napomenu da nadležni organ u BiH, koji izdaje zahtijevane dokumente, ne može obezbjediti “Apostille“ potvrdu, niti punu legalizaciju, ako se isto zahtijeva u inostranstvu.

2. dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na iznos od 240,00 NOK/ispravi prema Tarifi konzularnih taksi, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.