Prijava za evidenciju jedinstvenog matičnog broja (JMB) u svrhu podnošenja zahtjeva za izdavanje pasoša

 

Jedinstveni matični broj (JMB) je evidentiran u Bazu civilnog registra onim državljanima BiH, koji posjeduju ličnu kartu izdatu 2003. godine ili kasnije; odnosno maloljetnim državljanima BiH, koji su upisani u matičnu knjigu rođenih/knjigu državljana, odnosno imaju prijavljeno prebivalište ili su prijavljeni u evidenciju 2003. godine ili kasnije, kao i osobama koje su dobile uvjerenje Ambasade BiH o tome da im je nadležni MUP evidentirao njihov JMB.  

Državljani BiH koji nemaju evidentiran JMB ne mogu podnijeti zahtjev za novi (biometrijski) pasoš.
Za maloljetne osobe zahtjev se može predati samo ako su JMB od oba roditelja u evidenciji.

Roditelji (ili punoljetna osoba), s legalnim boravkom u Kraljevini Norveškoj, u DKP OSLO u svrhu evidencije JMB-a dostavljaju sljedeće dokumente:
1. Zahtjev Ambasadi BiH za evidenciju JMB - sa adresom u Norveškoj/Islandu,
2. Prijava za evidenciju JMB (JMB-7) - sa adresom u BiH,
3. uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest mjeseci od datuma izdavanja, sa imenom i prezimenom kojim se osoba legitimiše,  
4. izvod iz matične knjige rođenih iz BiH za upotrebu u zemlji (trajni), sa imenom i prezimenom kojim se osoba legitimiše,  
5. kopije druge i treće stranice  važećih pasoša BiH od oba roditelja, ako se podnosi prijava za maloljetnu osobu, 
6. dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi onzularnih taksi, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.


NAPOMENA: U formular PRIJAVA ZA EVIDENCIJU JMB-a (JMB-7) upisati podatke iz BiH, a ako osoba nema prijavljeno prebivalište u BiH, onda upisuje podatke o posljednjem poznatom prebivalištu u BiH (poštanski broj, mjesto, adresa, entitet, kanton)

Uredno popunjene i potpisane formulare (sa potpisima kao u pasošima - čija se kopija prilaže) - bez prepravki i ostale dokumente potrebno je dostaviti (bilo poštom ili lično) u Ambasadu BiH.

Ako roditelj/roditelji osobe ispod 18 godina života nema/ju evidentiran JMB onda je potrebno da i roditelj/roditelji podnesu Prijavu za evidenciju JMB, zajedno sa Prijavom za evidenciju JMB maloljetne osobe/a, bez obzira što posjeduje/posjeduju vežeći pasoš BiH.

Nakon što Ambasada BiH od nadležnog lokalnog MUP-a dobije uvjerenje o tome da je JMB evidentiran, isto će bez odlaganja bit poslato poštom na adresu stranke koja je u Ambasadu BiH dostavila PRIJAVU ZA EVIDENCIJU JMB-a (JMB-7).

Kad stranka poštom iz Ambasade BiH dobije uvjerenje o tome da je lokalni MUP evidentiro JMB, onda se može telefonom zakazati termin (datum, sat, minut) za predaju zahtjeva za izdavanje pasoša i akviziciju biometrijskih podataka (otisci prstiju, digitalni potpis, digitalna fotografija) u prostorijama Ambasade BiH.