Određivanje jedinstvenog matičnog broja kad je lice upisano u matičnu knjigu rođenih i u knjigu državljana BiH

 

Roditelji (ili punoljetna osoba), s legalnim boravkom u Kraljevini Norveškoj/Islandu, trebaju dostaviti sljedeće dokumente:
1. Zahtjev Ambasadi BiH za određivanje JMB - sa adresom u Norveškoj/Islandu
2. Zahtjev za određivanje JMB (JMB-3) čitko i uredno popuniti i potpisti (bez prepravki) - sa adresom u BiH
3. Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest mjeseci od datuma izdavanja,
4. Izvod iz matične knjige rođenih iz BiH, 
5. Kopije (druge i treće stranice) važećih pasoša BiH od oba roditelja (ako je zahtjev za maloljetnu osobu) ili kopija važećeg pasoša BiH (ako je zahtjev za punoljetnu osobu) i
6. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

Nakon što Ambasada BiH od nadležnog lokalnog MUP-a dobije uvjerenje o tome da je JMB određen, isto ćemo bez odlaganja poslati poštom na adresu osobe koja je u Ambasadu BiH dostavila ZAHTJEV ZA ODREĐIVANJE JMB-a (JMB-3).

Kad poštom iz Ambasade BiH dobijete uvjerenje o tome da je lokalni MUP odredio JMB, možete telefonom zakazati termin (datum, sat, minut) za predaju zahtjeva za izdavanje pasoša i akviziciju biometrijskih podataka (otisci prstiju, digitalni potpis, digitalna fotografija) u prostorijama Ambasade BiH.