Prijava zaključenja braka radi upisa u matičnu knjigu vjenčanih

 

Supružnici trebaju čitko popuniti formular za prijavu zaključenja  braka i dostaviti ga na adresu Ambasade BiH.

Uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za prijavu braka (bez ispravki ili prepravki) treba dostaviti sljedeće dokumente:

1. Fotokopije (druge i treće stranice) važećih BiH pasoša oba supružnika;

2. Vjenčani list (Vigselattest**/Marriage Certificate**), ne stariji od šest mjeseci od datuma izdavanja, sa ”Apostille” potvrdom od strane Statsforvalteren - County governor (u Norveškoj) odnosno Ministarstva inostranih poslova (u Republici Island), 

3. Prevod vjenčanog lista od strane ovlašćenog sudskog prevodioca,       

4. Dokaz o prebivalištu oba supružnika ili jednog supružnika u BiH, što može biti bilo ovjerena fotokopija zahtjeva za prijavu - odjavu prebivališta u BiH: formular PBA-1 ili ovjerena fotokopija lične karte koju je izdao nadležni organ nakon 2003. godine, te

5. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

**Napomena: u slučaju da su nevjesta i ženik u BiH upisni u matične knjige rođenih u različitim mjestima potrebno je dostaviti dva primjerka vjenčanog lista

Pri snabdjevanju dokumenata iz Norveške sa “Apostille“ potvrdom (od strane Statsforvalteren - County governor) postoji mogućnost da prije toga iste treba snabdjeti sa klauzulom originalnosti (Presented as an original document) kod javnog bilježnika (Notarius Publicus)! Pri snabdjevanju prevoda učinjenih u Norveškoj sa “Apostille“ potvrdom (od strane Statsforvalteren) potrebno je da se prethodno na istom certifikuje potpis ovlašćenog prevodioca (Government Authorized Translator) kod javnog bilježnika (Notarius Publicus)!