Viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu

SPISAK ZEMALJA ZA ČIJE DRŽAVLJANE NIJE POTREBNA VIZA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Albanija, Andora, Antigva-Barbuda, Argentina,  Australija, Austrija,  Azerbejdžan, Bahami, Bahrein, Barbados, Belgija, Brazil, Brunej, Bugarska, Crna Gora, Kina, Češka Republika, Čile,  Danska, Dominika, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Grenada, Gruzija, Gvatemala, Holandija, Honduras, Hrvatska, Irska, Island, Istočni Timor, Italija, Izrael, Japan, Kanada, Katar, Kipar, Kiribati, Kolumbija, Koreja - Republika, Kostarika, Kuvajt, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malezija, Malta, Malteški viteški red, Maršalska Ostrva, Mauricijus, Meksiko, Mikronezija, Monako, Moldavija, Nikaragva, Novi Zeland, Norveška, Njemačka, Oman, Palau, Panama, Paragvaj, Peru, Poljska, Portugalija, Rumunija, Rusija*, Salvador, Samoa, San Marino, Sejšeli, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Slovenija, Solomonska Ostrva, Srbija, Sveta Lucija, Sveta Stolica, Sv. Kristofer i Nevis, Sv. Vinsent i Grenadini, Španija, Švedska, Švajcarska, Tonga, Trinidad-Tobago, Turska, Tuvalu, UK Velike Britanije i Sjeverne Irske, Ukrajina**, Ujedinjeni Arapski Emirati, Urugvaj, Vanuatu, Venecuela.

*do 30 dana u okviru svakih 60 dana, počevši od datuma prvog ulaska, **do 30 dana u okviru perioda od dva mjeseca od datuma prvog ulaska


Nosioci diplomatskih pasoša:
ALŽIR, JERMENIJA

Nosioci diplomatskih i službenih pasoša:
EGIPAT, INDONEZIJA, IRAN, JORDAN, KAZAHSTAN, KINA, KUBA, MAROKO, MOLDAVIJA, PAKISTAN, SAUDIJSKA ARABIJA, RUSIJA, TUNIS, UKRAJINA

Nosioci pasoša za javne poslove:
KINA

Nosioci pasoša u posebnim upravnim područjima Narodne Republike Kine:
1. Hong Kong, Narodna Republika Kina, 2. Makao, Narodna Republika Kina, 3. Tajvan, Narodna Republika Kina

Nosioci specijalnih/posebnih pasoša:
EGIPAT, MAROKO

Nosioci posebne putne isprave koju izaju UN, odnosno specijalizovane ustanove UN-a (Laissez-Passer).

Državljani članica Evropske Unije, državljani zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma, državljani zemalja Albanija, Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica & Švajcarska mogu koristiti ličnu kartu kao putnu ispravu za ulaz, izlaz ili prelz preko teritorije BiH.

Državljani zemalja sa kojima BiH ima vizni režim mogu boraviti do 30 dana u BiH bez vize uz uslov da posjeduju višekratnu vizu ili dozvolu boravka izdatu u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma, zemljama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Amaričkim Državama. Takve vize ili dozvole boravka trebaju da važe najmanje 30 dana duže od datuma ulaska u našu zemlju.

Nosioci važećih diplomatskih, službenih i običnih pasoša, koji su akreditovani pri Odjeljenju za diplomatski protokol Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine i kojima je izdana posebna iskaznica, ne trebaju vizu za ulazak/tranzit/boravak u Bosni i Hercegovini.

Državljani ostalih zemalja moraju posjedovati vizu za ulazak/tranzit/boravak u BiH.

Detaljnije informacije o viznom režimu

 

USLOVI ZA DOBIJANE VIZE

Za dobijanje vize za ulazak u BiH, potrebno je lično u Ambasadi BiH predati sljedeće dokumente:
1. Vazeći pasoš (mora imati važnost najmanje 90 dana od datuma isteka vize)
2. Zahtjev za izdavanje vize popunjen i potpisan – bez korekcija
3. Skorašnja pasoška fotografija
4. Važeća viza ili drugi dokument kojim se dokazuje legalan boravak u Norveškoj
5. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

Uz gore navedene dokumente treba dostaviti:

A. Ako putujete poslovno:
- Pismo poslodavca sa navedenim razlogom putovanja u Bosnu i Hercegovinu
- Pozivno pismo (obrazac 4) izdato na zahtjev za ovjeru pozivnog pisma domaćeg ili stranog pravnog lica registrovanog u BiH, ovjereno od strane nadležnog Terenskog centra Ministarstva bezbjednosti BiH. Pismo mora sadržavati detalje o osobi koja se poziva, uključujući broj pasoša kao i izjavu da će izdavalac poziva obezbjediti smještaj, pokriti troškove liječenja, osigurati izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati za vrijeme boravka stranca u BiH, troškove stavljanja stranca pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

B. Ako putujete kao turist:
- Vaučer turističke agencije sa detaljima o smještaju i ishrani ili kopija povratne avionske karte
- Kopija bankovnog izvoda - dokaz o dovoljnim sredstvima kojima će biti pokriveni troškovi tokom boravka u Bosni i Hercegovini

C. Ako posjećujete porodicu ili prijatelje:
- Pozivno pismo (obrazac 5) izdato na zahtjev za ovjeru pozivnog pisma državljanina BiH ili stranca kojem je odobren stalni boravak u BiH kojeg namjeravate posjetiti, ovjereno od strane nadležnog Terenskog centra Ministarstva bezbjednosti BiH. Pismo mora sadržavati detalje o davaocu pozivnog pisma, te detalje o osobi koja se poziva, ukljucujući broj pasoša kao i izjavu da će pozivaoc obezbjediti smještaj, pokriti troškove liječenja, osigurati izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati za vrijeme boravka stranca u BiH, troškove stavljanja stranca pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

Napomena: Zahtjev treba dostaviti jedan mjesec prije namjeravanog datuma putovanja. Konzularna taksa pokriva samo obradu zahtjeva za izdavanje vize. Obzirom na to, taksa se ne vraća u slučaju ako je zahtjev za izdavanje vize odbijen.

VAŽNO: Na mjestu ulaska u Bosnu i Hercegovinu od stranaca se može zahtijevati da predoče sve relevantne dokumente na osnovu kojih je viza izdata. Samom vizom se ne garantuje ulazak u Bosnu i Hercegovinu!

Nakon ulasku u Bosnu i Hercegovinu stranci su dužni da prijave svoje boravište u roku od 48 časova od trenutka ulaska u zemlju kod terenske kancelarije Službe za poslove sa strancima ili lokalne policije.

Stranac može ući u BiH ako ima važeći pasoš ili drugu identifikacijsku ispravu koju može koristiti za ulazak u BiH, čija je valjanost duža najmanje tri mjeseca od namjeravanog datuma odlaska s teritorije BiH.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno posjedovati za svaki dan namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini je 150,00 BAM (ili protivvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti).