Ovjera potpisa na ispravi

 

Prilikom ovjere potpisa na ispravi (punomoć, saglasnost za pasoš maloljetnog lica,  saglasnost za samostalno putovanje maloljetne osobe,  izjava,  kućna lista,  potvrda o životu,  saglasnost roditelja za upis djeteta u KD/MKR u BiH,  nasljednička izjava) prethodno se utvrđuje identitet potpisnika na osnovu važećeg pasoša / važeće lične karte Bosne i Hercegovine ili važeće vozačke dozvole BiH, a potom lice potpisuje takvu ispravu ispred ovlašćenog službenika Ambasade BiH i deponuje svoj potpis u knjizi za ovjeru potpisa.  

Dokumenti potrebni za ovjeru potpisa na ispravi:
1. Uredno popunjena i potpisana isprava /bez prepravki/;
2. Predočenje važećeg pasoša BiH, važeće lične karte BiH ili važeće vozačke dozvole BiH;
3. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na račun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Za ovjeru svakog potpisa na ispravi plaća se konzularna taksa prema Tarifi. U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

Obzirom da su Norveška i Island potpisnici Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05. oktobra 1961. godine, prema kojoj se na isprave koje se koriste u inostranstvu stavlja “Apostille” potvrda, to je istu moguće dobiti u Norveškoj/Islandu. Osobe koje ne posjeduju važeći pasoš Bosne i Hercegovine, odnosno važeću ličnu kartu / vozačku dozvolu BiH ili nisu u mogućnosti doći lično u Ambasadu BiH, ovjeru potpisa na ispravi mogu izvršiti kod javnog bilježnika (Notarius Publicus/Notary Public), nakon čega se isprava mora snabdjeti sa “Apostille” potvrdom - da bi bila važeća za upotrebu u Bosni i Hercegovini.

“Apostille” potvrda u Kraljevini Norveškoj se dobija kod Načelnika sreza (Statsforvalteren - County governor), a u Republici Island kod Ministarstva inostranih poslova (Ministry for Foreign Affairs).