Odricanje od državljanstva BiH u svhu prijema u državljanstvo Norveške/Islanda

 

Punoljetni državljanin BiH, koji legalno boravi u Kraljevini Norvškoj ili u Republici Island može se odreći državljanstva BiH. Da bi se zahtjev za odricanje od državljanstva BiH mogao primiti, potrebno je da podnosilac zahtjeva lično u Ambasadi BiH uz zahtjev (sa adresom u inostranstvu) preda sljedeće dokumente:

01. Važeći pasoš BiH (druga i treća stranica) - dvije fotokopije

02. izjava o odricanju od državljanstva BiH, izjava o odricanju od državljanstva BiH za lice ispod 18 i iznad 14 godina ili izjava o odricanju od državljanstva BiH za lice ispod 14 godina (ovjera potpisa na izjavi se vrši u Ambasadi BiH)
Osobe kojima se poštom dostavljaju dokumenti moraju lično doći u Ambasadu BiH, gdje će im se izvršiti ovjera potpisa na izjavi o odricanju od državljanstva BiH

03. Uvjerenje o državljanstvu BiH - dokument ne stariji od šest mjeseci od datuma izdavanja

04. Izvod iz matične knjige rođenih (IMKR - trajni) iz BiH

05.  Izvod iz matične knjige vjenčanih (IMKV - trajni) iz BiH, ukoliko je podnosilac zahtjeva u braku

06. Važeća garancija prijema u državljanstvo zemlje boravka iz UDI (1 str.: Til rette vedkommende = To whom it may concern) sa “Apostille“ potvrdom od strane Fylkesmannen ili dokaz o državljanstvu zemlje boravka sa “Apostille“ potvrdom od strane Statsforvalteren - County governor

07. Ovjeren prevod važeće garancije prijema u državljanstvo zemlje boravka ili dokaza o državljanstvu zemlje boravka, snabdjevene sa “Apostille“ potvrdom, bilo na srpski, hrvatski ili bosanski od strane ovlašćenog sudskog prevodioca. Ako se prevod vrši u Norveškoj isti mora nositi certifikovan potpis ovlašćenog prevodioca (od Notarius Publicus) i “Apostille“ potvrdu (od Statsforvalteren - County governor)

08. Potvrda o kretanju - boravku (Bostedsattest - izdaje Skattekontoret) zemlje boravka (ukupan boravak) sa “Apostille“ potvrdom od strane Statsforvalteren - County governor 

09. Ovjeren prevod potvrde o kretanju - boravku (Bostedsattest) zemlje boravka (ukupan boravak), snabdjevene snabdjevene sa “Apostille“ potvrdom, bilo na srpski, hrvatski ili bosanski od strane ovlašćenog sudskog prevodioca. Ako se prevod vrši u Norveškoj isti mora nositi certifikovan potpis ovlašćenog prevodioca (od Notarius Publicus) i “Apostille“ potvrdu (od Statsforvalteren - County governor)

10. Važeća lična karta - ukoliko je podnosilac zahtjeva posjeduje, odnosno uvjerenje o neposjedovanju lične karte - ukoliko je podnosilac zahtjeva ne posjeduje

11. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na račun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Za ovjeru svakog potpisa na ispravi plaća se konzularna taksa prema Cjenovniku. U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

Svi članovi jedne porodice plaćaju jednu administrativnu taksu, ako su zahtjeve podnijeli istog datuma!!!

Podnosiocu zahtjeva za prestanak državljanstva odricanjem, u priloženim dokumentima treba da bude upisan jedinstveni matični broj (JMB)

Za maloljetno lice - dijete izjavu o odricanju od državljanstva BiH potpisuju oba roditelja, odnosno usvojioci ako između usvojioca i usvojenog djeteta postoji odnos punog usvojenja. 
Ako je dijete iznad 14 godina, zahtijeva se i njegov pristanak. 
Maloljetno lice se može odreći od državljanstva BiH uz uslov da se i njegovi roditelji odriču od državljanstva BiH, odnosno da su roditelji već stekli državljanstvo. 
Ako je drugi roditelj od maloljetnog lica stranac prilaže se dokaz o državljanstvu tog roditelja, a ako drugi roditelj nije u životu prilaže se izvod iz matične knjige umrlih za tog roditelja.      

VAŽNE NAPOMENE:

1. Ministarstvo civilnih poslova BiH odlučuje o predmetnom slučaju.

2. Državljanstvo BiH prestaje odricanjem kada nadležni organ u BiH donese rješenje o uvažavanju izjave o odricanju i kada podnosilac zahtjeva preuzme rješenje, kojim se uvažava izjava o odricanju od državljanstva BiH.  
Rješenje o odricanju može biti poništeno na zahtjev lica ako ono nije steklo strano državljanstvo u vremenskom periodu od jedne godine od datuma kada je izgubilo državljanstvo BiH odricanjem.

3. Pri snabdjevanju dokumenata iz Norveške sa “Apostille“ potvrdom (od strane Statsforvalteren - County governor) postoji mogućnost da prije toga iste treba snabdjeti sa klauzulom originalnosti (Presented as an original document) kod javnog bilježnika (Notarius Publicus)! Pri snabdjevanju prevoda učinjenih u Norveškoj sa “Apostille“ potvrdom (od strane Statsforvalteren) potrebno je da se prethodno na istom certifikuje potpis ovlašćenog prevodioca (Government Authorized Translator) kod javnog bilježnika (Notarius Publicus)!

4. Upozoravaju se lica, koja pokreću postupak odricanja od državljanstva BiH, da se do okončanja postupka uzdrže od putovanja!

 

Sticanje državljanstva BiH nakon odricanja od istog

Odredbama člana 14. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 22/16 - prečišćeni tekst) omogućeno je olakšano sticanje državljanstva BiH licima koja su se ranije odrekla državljanstva BiH, a sada su državljani Kraljevine Norveške.

Podnosilac zahtjeva, koji je državljanin Kraljevine Norveške, za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine je u obavezi:

- da pri podnošenju zahtjeva ima legalan boravak u Bosni i Hercegovini u trajanju od jedne godine i

- da se prije predaje zahtjeva za prijem u državljanstvo BiH odrekne od državljanstva Kraljevine Norveške

Relevnatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu civilnih poslova BiH, Sektor za državljanstvo i putne isprave, Trg Bosne i Hercegovine 1, 71000 Sarajevo, telefon + 387 33 492 558, e-pošta Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Sticanje državljanstva Kraljevine Norveške od 01. januara 2020. godine

Odredbama Zakona o državljanstvu Kraljevine Norveške, koji je stupio na snagu 01. januara 2020. godine, osobe mogu podnijeti zahtjev za prijem u državljanstvo Norveške. Sticanjem državljanstva Kraljevine Norveške osobama ne prestaje državljanstvo Bosne i Hercegovine.