Prijava smrti radi upisa u matičnu knjigu umrlih

 

Prijavilac smrti treba čitko popuniti formular za prijavu smrti i dostaviti ga na adresu Ambasade BiH.

Uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za prijavu smrti (bez prepravki), treba dostaviti sljedeće dokumente:

1. Fotokopiju (druge i treće stranice) važećeg BiH pasoša umrle osobe (ako postoji pasoš);

2. Smrtni list (Melding om dødsfall – Death Certificate) sa ”Apostille” potvrdom od strane Fylkesmannen (u Norveškoj), odnosno Ministarstva inostranih poslova (u Republici Island), izdat od strane matičara u mjestu smrti,

3. Prevod smrtnog lista od strane ovlašćenog sudskog prevodioca, ako ne istom ne postoji ispis bilo na srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku,   

4. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

Pri snabdjevanju dokumenata iz Norveške sa “Apostille“ potvrdom (od strane Fylkesmannen) postoji mogućnost da prije toga iste treba snabdjeti sa klauzulom originalnosti (Presented as an original document) kod javnog bilježnika (Notarius Publicus)! Pri snabdjevanju prevoda učinjenih u Norveškoj sa “Apostille“ potvrdom (od strane Fylkesmannen) potrebno je da se prethodno na istom certifikuje potpis ovlašćenog prevodioca (Government Authorized Translator) kod javnog bilježnika (Notarius Publicus)!