Lokalni izbori u BiH 15.11.2020., a u Mostaru 20.12.2020.

Provjerite status Vaše prijave ako ste se prijavili da glasate iz inostranstva

ROK ZA DOSTAVU POTREBNOG (POPUNJENOG I POTPISANOG) OBRASCA I IDENTIFIKACIONOG DOKUMENTA ZA GLASANJE IZ INOSTRANSTVA NA LOKALNIM IZBORIMA U BIH 15.11.2020. I U MOSTARU 20.12.2020. JE ISTEKAO!!!