Prijava zaključenja braka radi upisa u matičnu knjigu vjenčanih

 

Supružnici trebaju čitko popuniti formular za prijavu zaključenja  braka i dostaviti ga na adresu Ambasade BiH.

Uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za prijavu braka (bez ispravki ili prepravki) treba dostaviti sljedeće dokumente:

1. Fotokopije (druge i treće stranice) važećih BiH pasoša oba supružnika;

2. Vjenčani list (Vigselattest**/Marriage Certificate**), ne stariji od šest mjeseci od datuma izdavanja, sa ”Apostille” potvrdom od strane Fylkesmannen (u Norveškoj) odnosno Ministarstva inostranih poslova (u Republici Island), izdat od strane matičara u mjestu zaključenja  braka,

3. Prevod vjenčanog lista od strane ovlašćenog sudskog prevodioca, ako ne istom ne postoji ispis bilo na srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku,      

4. Dokaz o prebivalištu oba supružnika ili jednog supružnika u BiH, što može biti bilo ovjerena fotokopija zahtjeva za prijavu - odjavu prebivališta u BiH: formular PBA-1 ili ovjerena fotokopija lične karte koju je izdao nadležni organ nakon 2003. godine, te

5. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

**Napomena: u slučaju da su nevjesta i ženik u BiH upisni u matične knjige rođenih u različitim mjestima potrebno je dostaviti dva primjerka vjenčanog lista

Pri snabdjevanju dokumenata iz Norveške sa “Apostille“ potvrdom (od strane Fylkesmannen) postoji mogućnost da prije toga iste treba snabdjeti sa klauzulom originalnosti (Presented as an original document) kod javnog bilježnika (Notarius Publicus)! Pri snabdjevanju prevoda učinjenih u Norveškoj sa “Apostille“ potvrdom (od strane Fylkesmannen) potrebno je da se prethodno na istom certifikuje potpis ovlašćenog prevodioca (Government Authorized Translator) kod javnog bilježnika (Notarius Publicus)!

 

 

 

Najnovije vijesti
Događaji