A A A
BAEN

Najčešće postavljana pitanja

 

1. Zašto je višejezični izvod iz knjige rođenih izdat u Norveškoj potrebno snabdjeti “Apostille” potvrdom radi korišćenja u BiH?

Norveška nije članica Bečke konvencije, potpisane 8. septembra 1976. godine, koja se odnosi na izdavanje višejezičnih izvoda iz matičnih knjiga. Zbog toga je nužno i višejezični izvod iz knjige rođenih snabdjeti sa “Apostille” potvrdom radi korišćenja u BiH.

 

2. Zašto je za maloljetno dijete potrebno dostaviti izvod iz matične knjige rođenih u svrhu izdavanja pasoša?

Prema Zakonu o putnim ispravama zahtjev za izdavanje putne isprave maloljetnoj osobi podnosi jedan od roditelja, uz saglasnost drugog roditelja. Budući da se jedino na osnovu rodnog lista može utvrditi ko su roditelji maloljetne osobe, uz zahtjev za izdavanje pasoša neophodno je priložiti rodni list djeteta.

 

3. Kako se vrši ovjeravanje potpisa na ispravi?

Prilikom ovjere potpisa na bilo kakvoj ispravi (punomoć, saglasnost, izjava, kućna lista, izjava/potvrda o životu, nasljednička izjava) prethodno se utvrđuje identitet potpisnika na osnovu važećeg pasoša/putovnice ili lične karte / vozačke dozvole Bosne i Hercegovine, a potom osoba potpisuje takvu ispravu i deponuje svoj potpis u Knjizi ovjere potpisa, kad se prilaže i dokaz o uplati konzularne takse. Kad se vrši ovjera potpisa na izjavi o odricanju od državljanstva BiH nužno je priložiti važeći pasoš BiH!4. Kako se dobija potvrda o boravku u Norveškoj/Islandu?

Potvrda o boravku u Norveskoj/Islandu se izdaje u svrhu: regulisanja isplate penzije, podnosenja zahtjeva za penzionisanje i ostvarivanja prava na carinske povlastice. Za potvrde u vezi regulisanja isplate penzije, podnosenja zahtjeva za penzionisanje, treba dostaviti sljedece dokumente:
• kopiju 2. i 3. stranice  vazeceg pasosa/putovnice BiH,
• dokaz o datumu ulaska u Norvesku/Island,
• kopiju dokaza o legalnom boravku u Norveskoj/Islandu
• dokaz dokaz o uplati konzularne takse

Za potvrdu o boravku u svrhu ostvarivanja prava na carinske povlastice prilikom definitivnog povratka osoba (koje je boravilo u inostranstvu u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci, odnosno najmanje 12 mjeseci s pekidima u vremenskom periodu od 4 godine) u Bosnu i Hercegovinu potrebno je dostaviti sljedece dokumente:
• kopiju 2. i 3. stranice  vazeceg pasosa/putovnice BiH,
• dokaz o datumu ulaska u Norvesku/Island,
• kopiju dokaza o legalnom boravku u Norveskoj/Islandu
• dokaz iz kog je vidljivo da se porodica zaista vraca u BiH. Robe oslobodjene placanja carine su: licna imovina, licni prtljag i robe nekomercijalnog karaktera (iskljucivo namijenjene za licnu upotrebu clanova porodice ili za poklone), koje u posjedu povratnika duze od sest mjeseci.
• dokaz dokaz o uplati konzularne takse5. Da li je ispravu izdatu u Norveškoj/Islandu moguće snabdjeti “Apostille” potvrdom?

Norveška i Island su zemlje potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.  okotobra 1961. godine, prema kojoj zemlje potpisnice, među kojima je i Bosna i Hercegovina, vrše snabdjevanje isprava “Apostille”  potvrdom, kad se one koriste u inostranstvu. Dakle, isprave izdate u Norveškoj i Islandu moguće je snabdjeti “Apostille” potvrdom. Isto se u Kraljevini Norveškoj vrši kod Načelnika sreza (Fylkesmannen), a u Republici Island kod Ministarstva inostranih poslova (Ministry for Foreign Affairs).

 

6. Šta je potrebno učiniti da bi isprave izdate u BiH bile važeće za upotrebu u Norveškoj/Islandu?

Bosna i Hercegovina, Norveška i Island su zemlje potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.  okotobra 1961. godine, prema kojoj zemlje potpisnice vrše snabdjevanje isprava “Apostille”  potvrdom, kad se iste koriste u inostranstvu. Isprave izdate u BiH treba snabdjeti “Apostille” potvrdom kod nadležnog prvostepenog suda u BiH, nakon čega se vrši prevod kod ovlašćenog sudskog prevodioca. Nakon toga su isprave, sa pratećim prevodom, važeće za upotrebu u Norveškoj/Islandu.7. Kako je zakonom regulisano služenje vojske?

Od 01. januara 2006. godine u Bosni i Hercegovini postoji samo profesionalna vojska. Vise informacija može se naći na internet stranici Ministarstva odbrane BiH.

 

8. Kakva ću prava imati po pitanju nekretnina koje se nalaze u BiH, kad se odreknem od državljanstva BiH, radi prijema u državljanstvo Norveške?

Po principu reciprociteta nekretnine ostaju u vlasništvu, izuzev onih nekretnina koje se nalaze u područjima pod zaštitom.

 

9. Desio se gubitak lične karte i vozačke dozvole BiH u inostranstvu. Kako mogu prijaviti nestanak ovih dokumenata i gdje?

Gubitak odnosnih dokumenata se može prijaviti lično kod nadležnog lokalnog MUP-a prema mjestu prebivališta u Bosni i Hercegovini.

 

10. Da li će i kad organi Norveške početi sa priznavanjem vozačkih dozvla iz BiH?

Bosna i Hercegovina je pokrenula inicijativu kod norveških organa za priznavanje vozačkih dozvola izdatih od strane nadležnih organa u BiH. Postupak je u toku.

 

 


Share on your network   |   print