A A A
BAEN

Ovjera potpisa na ispravi

Prilikom ovjere potpisa na ispravi (punomoć, saglasnost za pasoš maloljetnog lica, saglasnost za samostalno putovanje maloljetnog lica, izjava, potvrda o životukućna lista, nasljednička izjava, izjava o odricanju od državljanstva BiH, izjava o odricanju od državljanstva BiH za lice ispod 18 i iznad 14 godina, izjava o odricanju od državljanstva BiH za lice ispod 14 godina, zahtjev za prijem u državljanstvo BiH) prethodno se utvrđuje identitet potpisnika, koji ima legalan boravak u Kraljevini Norveškoj/Republici Island, na osnovu važećeg pasoša ili lične karte Bosne i Hercegovine, a potom lice potpisuje takvu ispravu ispred ovlašćenog službenika Ambasade BiH u i deponuje svoj potpis u knjizi za ovjeru potpisa. Zbog prostranstva Kraljevine Norveške, odnosno konzularnog područja pokrivanja, Ambasada BiH pravi izuzetak od ovog pravila, tako što se prethodno potpis na ispravi ovjeri kod nadležnog organa - javni bilježnik (Notarius Publicus - Notary Public), a potom se zajedno sa fotokopijom 2. i 3. stranice  važećeg pasoša BiH, odnosno obe strane važeće lične karte BiH i dokazom o uplati konzularne takse na potrebni iznos, prema važećem Cjenovniku konzularnih usluga, šalje poštom na adresu Ambasade BiH radi ovjere potpisa na ispravi.

Dokumenti za ovjeru potpisa na ispravi (ukoliko se dostavljaju poštom):
1. Uredno popunjena, potpisana isprava /bez prepravki/ s prethodnom ovjerom potpisa kod javnog bilježnika;
2. Fotokopija 2. i 3. stranice važećeg pasoša BiH, odnosno obe strane važeće lične karte BiH;
3. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Cjenovniku konzularnih usluga, na račun 6030.05.73897. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati 140,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Norvešku, odnosno 160,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Republiku Island.

Obzirom da su Norveška i Island potpisnici Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05. oktobra 1961. godine, prema kojoj se na isprave koje se koriste u inostranstvu stavlja “Apostille” potvrda, to je istu moguće dobiti u Norveškoj/Islandu. Osobe koje ne posjeduju važeći pasoš Bosne i Hercegovine, odnosno važeću ličnu kartu BiH, ovjeru potpisa na ispravi mogu izvršiti kod javnog bilježnika (Notarius Publicus/Notary Public), s tim da se potom na ispravu stavlja “Apostille” potvrda.

“Apostille” potvrda u Kraljevini Norveškoj se dobija kod Načelnika sreza (Fylkesmannen), a u Republici Island kod Ministarstva inostranih poslova (Ministry for Foreign Affairs).

Share on your network   |   print