A A A
BAEN

Ovjera potpisa na ispravi

Prilikom ovjere potpisa na ispravi (punomoć, saglasnost za pasoš maloljetnog lica, saglasnost za samostalno putovanje maloljetnog lica, izjava, potvrda o životukućna lista, nasljednička izjava, izjava o odricanju od državljanstva BiH, izjava o odricanju od državljanstva BiH za lice ispod 18 i iznad 14 godina, izjava o odricanju od državljanstva BiH za lice ispod 14 godina, zahtjev za prijem u državljanstvo BiH) prethodno se utvrđuje identitet potpisnika, koji ima legalan boravak u Kraljevini Norveškoj/Republici Island, na osnovu važećeg pasoša ili lične karte Bosne i Hercegovine, a potom lice potpisuje takvu ispravu ispred ovlašćenog službenika Ambasade BiH i deponuje svoj potpis u knjizi za ovjeru potpisa. Zbog prostranstva Kraljevine Norveške, odnosno konzularnog područja pokrivanja, Ambasada BiH pravi izuzetak od ovog pravila, tako što se prethodno potpis na ispravi ovjeri kod nadležnog organa - javni bilježnik (Notarius Publicus - Notary Public), a potom se zajedno sa fotokopijom 2. i 3. stranice  važećeg pasoša BiH, odnosno obe strane važeće lične karte BiH i dokazom o uplati konzularne takse na potrebni iznos, prema važećem Cjenovniku konzularnih usluga, šalje poštom na adresu Ambasade BiH radi ovjere potpisa na ispravi.

Dokumenti za ovjeru potpisa na ispravi:
1. Uredno popunjena, potpisana isprava /bez prepravki/ s prethodnom ovjerom svakog potpisa kod javnog bilježnika - ako se isprava dostavlja poštom; pri ličnom prisustvu u Ambasadi BiH ne vrši se prethodna ovjera;
2. Predočenje važećeg pasoša BiH ili važeće lične karte BiH - ako osoba lično dolazi u Ambasadu BiH; odnosno fotokopija 2. i 3. stranice važećeg pasoša BiH ili obe strane važeće lične karte BiH - ako se isprava dostavlja poštom;
3. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Cjenovniku konzularnih usluga, na račun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Za ovjeru svakog potpisa na ispravi plaća se konzularna taksa prema Cjenovniku. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da se vrši giro ili net-bank uplata obavezno se prilaže izvod o uplati! Dodati 140,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Norvešku, odnosno 160,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Republiku Island.

Obzirom da su Norveška i Island potpisnici Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05. oktobra 1961. godine, prema kojoj se na isprave koje se koriste u inostranstvu stavlja “Apostille” potvrda, to je istu moguće dobiti u Norveškoj/Islandu. Osobe koje ne posjeduju važeći pasoš Bosne i Hercegovine, odnosno važeću ličnu kartu BiH, ovjeru potpisa na ispravi mogu izvršiti kod javnog bilježnika (Notarius Publicus/Notary Public), s tim da se potom na ispravu stavlja “Apostille” potvrda.

“Apostille” potvrda u Kraljevini Norveškoj se dobija kod Načelnika sreza (Fylkesmannen), a u Republici Island kod Ministarstva inostranih poslova (Ministry for Foreign Affairs).

 

 

 

 

Share on your network   |   print