A A A
BAEN

Ovjera potpisa na ispravi

Prilikom ovjere potpisa na ispravi (punomoć, saglasnost za pasoš maloljetnog lica, saglasnost za samostalno putovanje maloljetnog lica, izjava, potvrda o životukućna lista, nasljednička izjava, izjava o odricanju od državljanstva BiH, izjava o odricanju od državljanstva BiH za lice ispod 18 i iznad 14 godina, izjava o odricanju od državljanstva BiH za lice ispod 14 godina, zahtjev za prijem u državljanstvo BiH) prethodno se utvrđuje identitet potpisnika, koji ima legalan boravak u Kraljevini Norveškoj/Republici Island, na osnovu važećeg pasoša ili lične karte Bosne i Hercegovine, a potom lice potpisuje takvu ispravu ispred ovlašćenog službenika Ambasade BiH u i deponuje svoj potpis u knjizi za ovjeru potpisa. Zbog prostranstva Kraljevine Norveške, odnosno konzularnog područja pokrivanja, Ambasada BiH pravi izuzetak od ovog pravila, tako što se prethodno potpis na ispravi ovjeri kod nadležnog organa - javni bilježnik* (Notarius Publicus - Notary Public), a potom se zajedno sa fotokopijom 2. i 3. stranice  važećeg pasoša BiH, odnosno obe strane važeće lične karte BiH i dokazom o uplati konzularne takse na potrebni iznos, prema važećem Cjenovniku konzularnih usluga, šalje poštom na ovjeru na adresu Ambasade BiH.
* poslove javnih bilježnika u Kraljevini Norveškoj obavljaju: city recorders (byfogd), city courts (byrett),   district courts (herredsrett) ili district recorders (sorenskriver)
-za prethodnu ovjeru treba kontaktirati nadležni organ zavisno od mjesta boravka u Norveškoj

Dokumenti za ovjeru potpisa na ispravi (ukoliko se dostavljaju poštom):
1. Uredno popunjena, potpisana isprava /bez prepravki/ s prethodnom ovjerom potpisa kod javnog bilježnika;
2. Fotokopija 2. i 3. stranice važećeg pasoša BiH, odnosno obe strane važeće lične karte BiH;
3. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Cjenovniku konzularnih usluga, na račun 6030.05.73897. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati 100,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Norvešku, odnosno 150,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Republiku Island.

Obzirom da su Norveška i Island potpisnici Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05. oktobra 1961. godine, prema kojoj se vrši “Apostille” ovjera za isprave koje se koriste u inostranstvu, to je takvu ovjeru moguće izvršiti u Norveškoj/Islandu. Osobe koje ne posjeduju važeći pasoš Bosne i Hercegovine, odnosno važeću ličnu kartu BiH, ovjeru potpisa na ispravi mogu izvršiti kod javnog bilježnika (Notarius Publicus/Notary Public), s tim da se potom mora izvršiti “Apostille” ovjera.

“Apostille” ovjera u Kraljevini Norveškoj se vrši kod Načelnika sreza (Fylkesmannen), a u Republici Island kod Ministarstva inostranih poslova (Ministry for Foreign Affairs).

Share on your network   |   print