A A A
BAEN

Ambasador

Ambasador Bosne i Hercegovine -

-

 

 

Prethodni šefovi Misije:

 

Ambasador Bosne i Hercegovine Nj.E. Emir Poljo

14. jun 2012. - 31. decembar 2016.


Ambasador Bosne i Hercegovine Nj.E. Elma Kovačević

oktobar 2008. - novembar 2011.


Ambasador Bosne i Hercegovine Nj.E. Dr Faik Uzunović

april 2005. - septembar 2008.

 

 

 

 


Share on your network   |   print